Kövér lány, Neked ajánljuk


" kiló vagyok, de mindennap szexelek és nincs korlátja a pozícióknak" | hu

Kicsi, kócos lovacska vontatta fáradtan zihálva a süppedős, finom parti homokban. A kocsis, egy sápadt, züllött képű legény álmosan biztatta a kis lovat.

Családi Titkok Diéta mánia

Néhányszor végighúzott kövér lány hátán az ostorával. Végre a Jirglék telkének a lábjában, néhány lépésnyire a Dunától meghúzta a gyeplőszárat.

Gabika megállt, széjjelterpesztette bütykös, pókos lábait, a földre eresztette a fejét, s bátortalanul, étvágytalanul tépni kezdte a kövér, illatos füvet.

Rekkenő hőség volt.

elizabeth fogyás

A sárga napsugarak olvadt rézszínűre festették a Dunát és lassan forrásba hozták a vizét. Hangtalan, lomha, fekete uszályhajók tűntek fel a völgyfordulóban és nesztelen ringással lejjebb csúsztak a vízen, miközben a bordájukról leolvadt forró szurok fekete barázdákat rajzolt a sárga vízbe.

Néhány lépésnyire a hajók mögött már sima volt a víz és mozdulatlan.

  • Miért nem tudok lefogyni a menopauza?
  • Itt a műanyagmentes július: így kezdj bele!
  • Nem akarja szépnek feltüntetni azt, amit nem érez szépnek: kendőzetlenül tárja elénk, milyen érzéseket okoz valakiben a saját kövérsége.
  • Elmondta, hogy ha valaki ducibb, bármennyire is jó, sose lesz szerelmes, nincsenek szexjelenetei, csak a főhős legjobb barátja lehet a filmekben, sorozatokban.

A levegő reszketve, gőzölögve vibrált. A nap korongja alatt kiterjesztett szárnnyal egy halászsas úszott. A ló zihálva, nyögve lélegzett.

  • Kortsák Jenő: A kövér lány
  • Ktron veszteség a táplálóban

Az ácsok, az erős termetű, vastag karú legények, akik néhány lépésnyi távolságban a Duna partja mellett dolgoztak, észrevették a sárga kocsit. Az arcuk piros volt, vastag izzadságcseppek csillogtak a homlokukon. Abbahagyták a munkát. Izmoktól dagadó karjukat fáradtan lecsüngették, csontos ujjaik közt villogtak az éles bárdok. Otthagyták a sárgán világító kövér lány fatörzseket s a kocsi köré sereglettek.

Binder, az ácsmester megkopogtatta szekercéjével a kocsi falát: - Hohó, Skubics mester! Az ácsok jóízűen nevettek.

kövér lány aggódik, hogy lefogy

Közelebb húzódtak a kocsihoz, s ők is zörgetni kezdték a kocsi falát. Skubics, a kövér lány panoptikum tulajdonosa, aki mostanig aludt a kocsi belsejében, felébredt a zajra s kilépett az ajtón. A nap a szemébe sütött, meleg, sűrű levegő ömlött a torkába. Nehányszor megbillentette furcsa formájú, kövér lány kalapját s apró, zöldes szemeit hunyorgatva gondolkodás nélkül hadarni kezdte: - Kövér lány Nagyszerű újdonságokat hozok.

Új csodákat. Nagy fáradsággal és óriási pénzáldozattal sikerült megszereznem a világ legritkább látnivalóit.

Kormos Anett: Palvin Barbi, a kövér lány

Hoztam egy élő orangutangot, óriási kövér lány sikerült megszereznem Napóleon koponyáját, amit a temetésekor elloptak, továbbá egy ősmedve csontvázának tetemes részét. Az ácsok nevettek, egymást lökdösték és tátott szájjal kövér lány Skubicsra. Skubics nem figyelt a közbeszólásokra; folyékonyan, fennakadás nélkül végigmondta mondókáját.

A végin egyik kezét a mellére téve, a másikkal nagy gesztussal kört írva a levegőbe, teli torokkal ordította: - Végül megszereztem önöknek a világ legcsudálatosabb látnivalóját, a világ legkövérebb leányát: A kövér lányt. Az ácsok hangosan nevettek.

„ kiló vagyok, de mindennap szeretkezünk a vékony pasimmal, minden pozícióban"

Marika, kövér lány százkilós leány. Mindezeket pedig a legjutányosabb áron, tíz fillérért megnézheti mindenki. Holnap megnyílik a panoptikum. Uraim, legyen szerencsém! Meghajolt s udvarias, könnyed mozdulattal megemelte a kalapkáját. Skubics hosszú léptekkel kimérte a helyét és beverték a földbe a sátortaró oszlopokat. Ketten voltak csak: a mester kövér lány Omnucz, az életunt, züllött képű kocsis.

Ezért lassan folyt a munka. Leoldozták a kocsi tetejébe kötözött foltos ponyvákat; kiterítették, megvizsgálták s minthogy több nagy szakadást fedeztek fel rajta, hangosan káromkodtak.

A tűz- almabor jó a fogyáshoz

Ekkor előkerült a kocsi belsejéből Skubicsné, egy csontos, férfias arcú asszony s egy vastag tűvel kék posztóból foltokat varrt a viharvert ponyvára. Aztán tovább folyt a munka. Szótlanul, lomhán, unottan dolgoztak egész nap. A nap forró, mérges sugarakat bocsátott le rájuk s pirosra szítta az arcukat. Lusta, ügyetlen mozdulattal emelték a fejszéjüket s erőtlen ütésekkel, kínos munkával verték le a sátortartó gerendákat, tuskókat.

Kormos Anett: Palvin Barbi, a kövér lány KA Olvasási idő kb. Annak a Palvin Barbarának, aki a fönti képen szerepel. A világhírű magyar modell, aki nemrég a legendás sportlap, a Sports Illustrated fürdőruhás különszámában szerepelt, nem várt sokáig a válasszal, ITT meg lehet tekinteni eredetiben.

Végre délutánra elkészült a sátor. Tetejére kitűzték a nemzeti színű zászlót s a vörös függönnyel eltakart bejáró elé kövér lány a verklit.

Skubics mester arca kiderült. Omnucz forgatni kezdte a verkli fogantyúját s az ócska szerszám belsejéből éles sivítással előtörtek kövér lány régi bécsi keringő megfakult, bágyadt hangjai. A községből lassan szállingózva, elébb egyenkint, majd vanderbilt fogyás tanulmány, hármasával közeledtek a falusiak. Gyülekeztek a sátor köré a falubeli svábok, bamba tekintetű, hosszú állú legények, kékszoknyás lányok, piros lábú gyerekek.

„120 kiló vagyok, de mindennap szeretkezünk a vékony pasimmal, minden pozícióban"

Előbb távolról szemlélték a sátor titokzatos, élvezetes látnivalókat rejtegető iromba alakját, aztán a zene csalogató, hívogató hangjára észrevétlenül közelebb húzódtak. Nemsokára ott álltak az emelvény alatt s tolongva, viháncolva kövér lány Skubics mestert.

A legények röhögtek, a lányok vihogva, egymást csipkedve figyelték, utánozták a szavát, ügyetlen ajkukkal elferdítették körmönfont beszédét. Kíváncsiságuk nőttön nőtt, közelebb tódultak az ajtóhoz, fellibbentették kövér lány vörös függönyt, de Skubics felemelte a nádpálcáját, elkergette őket s fáradhatatlanul, éles, mekegő hangon szónokolta: - A világ legritkább látványossága, a százkilós leány, aki még csak kövér lány éves, itt látható.

Belépő díj csak tíz fillér felnőtteknek, gyerekeknek négy fillér.

Kutyáknak ingyen. A falusiak nevettek, Omnucz vigyorogva játszatta a verklit s a kopott hangszer részegítő régi keringőket muzsikált. A nap, mintha megállt volna a szemközti hegytető csúcsán s bíborszínű tüzes fejével vörösre festette a vizet, a levegőt, a mulatozó emberek arcát.

A völgy északi részében szürkült az kövér lány s lomha testű, tompán búgó vontató gőzösök jelentek meg a víz hátán.

A falusiak hosszú libasorban visszaballagtak a hegyoldalba épített, fehéren világító házaikba s amikor az esti harangszó elhalása után kiültek a házuk elé alacsony padkájukra, mindenütt Skubics mesterről beszéltek, a rejtelmes, szellemes vándorkomédiásról, Napóleon koponyájáról, orangutangról, a kövér leányról, aki tizenhat éves korában már száz kilót nyom és izgatottan hallgatták a verkli bánatos, sikongó hangjait.

A lányok Omnuczról is beszéltek, a züllött arcú, merész szemű legényről, aki fáradhatatlan kedvvel játszotta kövér lány éjjelig az avult, bágyadt bécsi melódiákat. Fukarok és rongyos tíz fillérjükért túl sokat kívánnak.