Japán stílusú, hogy lefogy


Eleven csoda Eric Lomax a turistákat nézte, ahogy átkelnek a Kwai folyó fölött átívelő híres-hírhedt hídon, amelyet a második világháború idején nagyrészt hadifoglyok állítottak hogy lefogy, majd miután a szövetséges bombázók lerombolták, újjáépítették. Amerre csak fordult a hórihorgas, ősz hajú skót férfi, mindenütt emléktárgyakat kínáló boltokat és éttermeket látott. Különös belegondolni, micsoda borzalmak történtek itt egykor.

legjobb zsírégető folyadék

Izgatott tekintete végigpásztázta a folyópartot. Nem messze innen találkozott először azzal a férfival. Soha nem fogja elfelejteni a rettenetet, amelyet akkor — és még évekkel később is — érzett. Arra gondolt, talán mégsem kellett volna idejönnie.

japán stílusú, hogy lefogy nézni fogyás osztály

Aztán meglátta, hogy görnyedt hátú, alacsony férfi közeledik feléje. Fél évszázad telt el, de Lomax azonnal megismerte. Most már nem volt más választása. Találkoznia kellett vele.

Lomax Már nagyon korán felkeltette az érdeklődését a vasút, majd a távközlés és a rádiótechnika terén képezte magát. A as években a jóképű, sötét hajú ifjú a városi távbeszélő- és postahivatalnál helyezkedett el. Azt tervezte, megnősül, és a telekommunikációs iparban építi fel karrierjét.

Ám minden másként alakult, amikor ben kitört a második világháború. Lomax önként jeletkezett fegyveres szolgálatra, és végül az akkor brit fennhatóság alatt álló Szingapúrba helyezték, ahol a híradósokhoz került hadnagyi rangban. A légierő támogatásával a japán csapatok megtámadták Szingapúrt, és Katonák ezrei kerültek fogságba, köztük Lomax hadnagy is.

Nyolc hónappal később Lomaxet és mintegy társát hajóval a Bangkoktól 80 kilométerre nyugatra fekvő Ban Pong városába szállították, majd a hadifoglyokat bambuszkunyhókba terelték. Hogy lefogy katonák nehezen viselték a fogságot, amelyet élelem- és gyógyszerhiány, rekkenő hőség és az elszigeteltség érzése súlyosbított.

A háború eseményeiről csak úgy értesülhettek, hogy néhány japán stílusú az élete kockáztatásával rádiót fabrikált: drót- és fémhulladékot japán stílusú, amelyeket a konyhai tűzhely lángjánál Lomax összeforrasztott.

A rádiót acél kávésdobozba rejtették. Éjszakánként Lomax és tiszttársai a rádió köré gyűltek, hogy az Újdelhiből [ma Delhi — a szerk. Másnap élőszóban terjesztették a háborús híreket, illetve kódolt üzeneteket írtak, amelyeket később elégettek. A foglyok akkor is magukkal hogy lefogy a saját kezűleg eszkábált rádiót, amikor februárjában Hogy lefogy faluba szállították át őket.

A kancsaburi tábor lett a központja a Burmához [ma Mianmar — a szerk. A foglyoknak kellett megépíteniük a Kwai fölött átívelő hidat. A szigorú ellenőrzések közepette Lomax titokban térképet készített a környékről, szökés esetére. Sok fogoly attól tartott, hogy ha a japánok úgy látják, vesztésre állnak, tömeges kivégzésekbe kezdenek. Lomax tisztában volt a kockázattal: egy ausztrál hadifoglyot agyonlőttek, mert kézzel rajzolt térképet találtak nála.

Lomax térképét a tábori latrinában rejtették el. Egészen augusztusának végéig úgy tűnt, biztonságban vannak. Egy reggel a hatórai névsorolvasáskor a japánok bejelentették, hogy amíg a foglyok vigyázzban állnak, átkutatják a kunyhókat.

Teltek az órák, s a hőségtől szenvedő foglyok riadtan figyelték, ahogy a japánok a kunyhók előtt felhalmozzák az elkobzott szögeket, csavarokat és drótdarabokat. Hirtelen dühödt kiáltozás hallatszott Lomaxék kunyhója felől, amikor az egyik nézni fogyás osztály ágya alatt megtalálták a rádiót rejtő rozsdás kávésdobozt.

A kezdetek

A rabot azzal büntették, hogy órákon át egy 13 kilós kalapáccsal kellett fahasábokat ütögetnie. A razzia hogy lefogy eseménytelenül teltek a napok, de Lomax tudta, hogy ez vihar előtti csend. Szeptember 2-án egy japán katona lépett Lomaxék kunyhójába.

Öt nevet olvasott fel, köztük Lomaxét. Lomaxnek átfutott az agyán, hogy esetleg kínzással szedték ki egy fogolytársukból japán stílusú nevüket. Gyorsan kivette a latrinából a térképet.

japán stílusú, hogy lefogy fogyni fogok görbékkel

Szükségünk lehet rá, ha meglógunk, gondolta. Lomaxet három brit és egy ausztrál tiszt társaságában átvitték egy másik kancsanaburi táborba. A földre lökték őket, és átkutatták a holmijukat.

Egy őr megtalálta Lomax térképét, és dühösen meglengette. Ezután a foglyoknak étlen-szomjan vigyázzban kellett állniuk a perzselő napon. Este tízkor az őrök egyenként elvezették a rabokat, majd csákánnyal brutálisan megverték őket.

A fájdalmas ütésektől Lomax elvesztette az eszméletét. A sérült rabok két napig feküdtek a tűző napon, mielőtt a tábori kórházba vitték őket.

Vélemények

A legrosszabb állapotban Lomax volt. Mindkét karja eltört, és sínbe kellett rakni. Az orra hogy lefogy a jobb csípője is eltört, több bordája megrepedt, egész testét sebek borították. Két héttel később, hajnali 5-kor felkeltették a rabokat, és elfuvarozták őket a katonai rendőrség parancsnokságára. Lomaxet arra kényszerítették, hogy másszon be egy bambuszketrecbe.

A férfi, akinek még mindig sínben volt a két keze, kínok közepette engedelmeskedett. Két nappal ezután a katonai rendőrség egyik szürke szobájába vezették.

Így nézne ki Adele nagyon rövid hajjal – A rajongók imádják

A szakadt, vérfoltos ruhát viselő rab elkeseredetten nézte a faasztal mögött ülő, frissen vasalt egyenruhában feszítő két japán katonát. Nagasze Takasi volt az egyik. Nagasze Takasi nem sokkal ez előtt éppen dokumentumokat tanulmányozott a katonai rendőrség parancsnokságán.

Aztán egy őrmester lépett a szobába. A 25 éves csendes, szorgalmas tokiói fiatalember nem volt katonás alkat. Templomba járt, angolul tanult, ám a háború miatt meg kellett szakítania a tanulmányait.

Először Saigonban hogy lefogy, ahol elkobzott katonai iratokat fordított. De ez sem készíthette fel arra, amit most tapasztalt. Nagasze az előtte álló sovány férfira nézett. Milyen erős, gondolta a japán katona, de belül bizonyára retteg.

japán stílusú, hogy lefogy rda zsír a fogyáshoz

Nagasze az őrmesterrel beszélt, majd Lomaxhez fordult. Honnan vették az alkatrészeket? Ki dolgozta ki a hogy lefogy részleteket? Lomax hadnagy megtagadta a válaszadást. A japán őrmester dühösen kiabált és utasítgatta Nagaszét.

A kihallgatás órákig tartott, de Lomaxet nem bírták rávenni, hogy maga vagy fogolytársai ellen valljon. Napokig faggatták. Végül az őrjöngő japán stílusú tiszt pofozni kezdte Lomaxet. Nagasze minden ütésnél összerezzent. Japán stílusú az őrmester kis időre kiment a szobából, Nagasze Lomaxhez hajolt.

Őszintén megszánta a férfit. Ám a fogoly megvető pillantással válaszolt.

'japán' címkével ellátott könyvek a rukkolán

Megértem, gondolta Nagasze Lomax átható tekintetét látva. Én is így éreznék. Az ötödik napon végül kémkedéssel vádolták Lomaxet, amiért halálbüntetés járt. Lomax azonban ismét visszautasította az ajánlatot. Ekkor két katona kivonszolta Lomaxet a forró októberi napra. A Kwai folyó partján a katonák egy fapadon a hátára fektették a foglyot, és megkötözték. Nagasze látta, micsoda kínokat áll ki Lomax. Lomax a fejét rázta. A katonák törülközőt tettek Lomax szájára és orrára.

Az egyik őr felvett egy öntözőcsövet, teljesen kinyitotta a csapot, és a törülközőre irányította a vízsugarat. Lomax kétségbeesve kapkodott levegő után, ahogy vízzel telt meg a szája és a torka.

Nagasze látta, hogy felpuffad hogy lefogy fogoly hasa. Lomax fuldoklott. Ismét felszólították, hogy tegyen vallomást, de japán stílusú megint elutasította. Az egyik katona többször faággal sújtott le japán stílusú. Amikor abbahagyta, visszatették a fejére a törülközőt. Lomax kiabálni kezdett.

A fogoly üvöltözését hallgatva Nagasze arra gondolt, mennyire szégyellné magát az édesanyja, ha látná, miben vesz részt a fia. Napokon át folytatták a kegyetlen kínzást. Végül a japánok feladták. Nagasze közölte Lomaxszel, hogy elszállítják a táborból, de azt nem mondta meg, hová.

A Csajok sztárja lefogyott és stílust váltott

Amikor a teherautó elindult, a japán tolmács meg akarta mutatni, mennyire sajnálja a foglyot, de nem tudta, miként tegye. Végül ezt mondta neki: — Fel a fejjel! Lomax visszanézett rá, a szemében gyűlölet tükröződött. A rettenetes kínzás a katonai rendőrségen kis híján felőrölte Lomax élni akarását, de erőért fohászkodott, és a hite átsegítette a kétségbeesésen. Az is vigaszt nyújtott neki, ha a szüleire és japán stílusú menyasszonyára hogy lefogy.

Hogy lefogy a legkisebb esély is adódik arra, hogy őket viszontlássa, érdemes küzdenie. Ahogy a katonai teherautón zötykölődött, nem a verés vagy a vízzel kínzás jelent meg előtte legélénkebben, hanem japán stílusú japán tolmács arca.

japán stílusú, hogy lefogy 42 kilós fogyás

Lomax szemében ő testesítette meg mindazokat a kegyetlenkedéseket, amelyeket a japánok követtek el. Amikor a tolmács arra biztatta, hogy tegyen vallomást, Lomax alaposan japán stílusú a férfit.

Emlékezni akart a sötét szempárra, a kis orra, a széles homlokra.